Vereniging van gepensioneerden Lloyd's

Pensioenfonds Lloyd's Register heeft een vereniging van gepensioneerden. Als pensioengerechtigde of gewezen deelnemer van onze stichting kunt u zich opgeven als lid bij deze vereniging door een e-mail te sturen naar vereniging@gepensioneerdenlloyds.nl.

Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn veel partijen betrokken, waaronder de ondernemingsraden, de werkgevers, het verantwoordingsorgaan en het bestuur van het pensioenfonds. Als gepensioneerden zich verenigd hebben in een vereniging van gepensioneerden moet ook deze vereniging gehoord worden, met name over het transitieplan. In het transitieplan leggen de ondernemingsraden en de werkgevers LR en LRQA vast hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien, maar ook hoe het vermogen van het pensioenfonds wordt verdeeld over de individuele potjes van alle aanspraakgerechtigden. Dit laatste is uiteraard ook van belang voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers.

Het pensioenfonds had tot voor kort nog geen vereniging van gepensioneerden. Een aantal gepensioneerden en oud medewerkers heeft daarom in 2022 het initiatief genomen om een vereniging op te richten. Hierbij kunnen zowel gewezen deelnemers als pensioengerechtigden zich aansluiten. Het pensioenfonds ondersteunt dit initiatief van harte.