Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel is terug te vinden in het jaarverslag.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

  • Tjerk Feenstra, lid namens de pensioengerechtigden
  • Harry van den Bliek, lid namens de werkgever
  • Marko Kok, lid namens de werkgever
  • Richard Halkes, lid namens de werknemers
  • Maarten Veenstra, lid namens de werknemers