Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel is terug te vinden in het jaarverslag.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

  • Charles de Vos, voorzitter, lid namens de pensioengerechtigden
  • Eize van den Heuvel, secretaris, lid namens de werknemers
  • Charlotta Pot, lid namens de werknemers
  • Marko Kok, lid namens de werkgever