Hoe is onze financiële positie?

De financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in een dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan wat de verhouding is tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds. De bezittingen zijn vooral de beleggingen van het fonds. Het betalen van pensioenen nu en in de toekomst noemen we de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioen­fonds precies genoeg bezittingen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter, want bij een hogere dekkingsgraad heeft het pensioenfonds meer buffer om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.

Het pensioenfonds moet verschillende dekkingsgraden berekenen. Hieronder leggen wij uit welke dekkingsgraden dit zijn en wat ze betekenen.

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad geeft de financiële positie op één moment weer. De actuele dekkingsgraad per maandeinde in de afgelopen 12 maanden vindt u in de tabel hiernaast.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Onderaan de tabel hiernaast ziet u het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden. De tabel wordt door ons iedere maand vernieuwd. Voor beleidsbeslissingen (bijvoorbeeld het toekennen van indexatie) moet het pensioenfonds kijken naar de beleidsdekkingsgraad. Onder een beleidsdekkingsgraad van 110% mag het fonds niet indexeren. Tussen 110% en circa 119% mag het fonds gedeeltelijk indexeren en als de beleidsdekkingsgraad boven circa 119% komt, mag het fonds geheel indexeren. De uiteindelijke beslissing of een indexatie wordt toegekend ligt bij het bestuur, er bestaat geen recht op indexatie. Het bestuur kan ook andere overwegingen meenemen in haar besluit. Voor de volledigheid merken wij op dat voor werknemers die reeds vóór 1 januari 2018 in dienst waren een overgangsregeling geldt.

Kritische en vereiste dekkingsgraad

Volgens de regels van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) moet het pensioen­fonds een dekkingsgraad hebben van minimaal 120%*, dit wordt de vereiste dekkingsgraad genoemd.

Omdat de actuele dekkingsgraad volgens de regels op dit moment te laag is, is er sprake van een ‘tekort’. Daarom heeft het pensioen­fonds een herstelplan opsteld en ingediend bij DNB. U kunt het herstelplan lezen bij documenten. Met het herstelplan toont het pensioen­fonds aan dat het binnen 10 jaar weer op een dekkingsgraad van 120% komt.

Actuele dekkingsgraden
Oktober 202090,9%
November 202095,7%
December 202096,6%
Januari 202197,1%
Februari 2021100,0%
Maart 2021102,9%
April 2021105,1%
Mei 2021104,5%
Juni 2021105,3%
Juli 2021103,2%
Augustus 2021104,5%
September 2021104,8%
 
Gemiddelde 100,9%

Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van een jaar lager is dan circa 95%* is er een ‘kritieke situatie’ en zal het fonds de pensioenen moeten verlagen. Daarom wordt 95% de kritische dekkingsgraad genoemd. Op dit moment is de actuele dekkingsgraad hoger dan de kritieke dekkingsgraad en hoeven de pensioenen niet gekort te worden. De situatie wordt ieder jaar opnieuw bekeken. Zie voor de meest actuele informatie onze nieuwsberichten.

Verder is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet zes achtereenvolgende jaareinden onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,1% mag liggen. Als dat wel het geval is zal het fonds ook in die situatie de pensioenen moeten verlagen. De beleidsdekkingsgraad is nu twee achtereenvolgende jaareinden lager dan 104,1%.

* Afhankelijk van de rente en de beleggingsmix kunnen deze grenzen wijzigen.