Strategisch Beleggingsbeleid

Bij het vaststellen van de te volgen beleggingstrategie laat het pensioenfonds zich leiden door het doel en de ambitie van het pensioenfonds. Het primaire doel van Pensioenfonds Lloyd’s Register is het voldoen aan de nominale pensioenverplichtingen. De ambitie van Pensioenfonds Lloyd’s Register is om een zo goed mogelijke koopkrachtbescherming waar te maken. Concreet betekent dit dat het pensioenfonds de ambitie heeft om de pensioenen ieder jaar te indexeren met de prijsinflatie.
Lees verder


Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) en betrokkenheidsbeleid

Pensioenfonds Lloyd’s Register houdt rekening met het feit of de bedrijven waarin het pensioenfonds belegt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is vastgelegd in het MVB-beleid van het pensioenfonds, ook wel ESG-beleid genoemd. (ESG staat voor Environmental, Social and Governance) Daarnaast toont het pensioenfonds als (indirect) aandeelhouder betrokkenheid bij de bedrijven waarin het belegt. Hoe Pensioenfonds Lloyd’s Register dit doet is vastgelegd in het betrokkenheidsbeleid van het pensioenfonds. Hierna lichten wij het ESG- en betrokkenheidsbeleid van het pensioenfonds toe.
Lees verder


Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De Europese Commissie heeft in 2018 een actieplan ‘Duurzame Financiering’ opgesteld om de ‘vergroening’ van de economie te stimuleren. Hier is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) uit voort gekomen. De SFDR geldt voor financiële instellingen. Dat zijn vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen, maar ook pensioenfondsen worden gezien als aanbieders van een financieel product.
Lees verder