Nieuws

Verhoging pensioen per 1 januari 2017 voor werknemers

januari 2017

De wijze waarop het pensioen van werknemers jaarlijks door het pensioenfonds verhoogd wordt, is afhankelijk van de pensioenregeling waaraan de werknemer deelneemt. Het pensioenfonds voert twee pensioenregelingen uit:

  • Een eindloonregeling voor werknemers in dienst vóór 1 april 2003
  • Een middelloonregeling voor werknemers in dienst op of na 1 april 2003

Verhoging 1 januari 2017 pensioen werknemers eindloonregeling
Tijdens het dienstverband wordt het opgebouwde pensioen van werknemers aan de eindloonregeling jaarlijks aangepast aan de salarisstijging van de werknemer.

Een deel van het opgebouwde pensioen kan jaarlijks niet meer worden aangepast aan de individuele salarisstijging omdat de maximaal fiscaal toegestane pensioenopbouw in het verleden verlaagd is. Dit deel van het pensioen wordt jaarlijks aangepast aan de CAO-loonontwikkeling in Nederland zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per 1 januari 2017 bedraagt deze verhoging 1,88%.

De jaarlijkse verhoging van het pensioen wordt tijdens het dienstverband betaald door de werkgever.

Verhoging 1 januari 2017 pensioen werknemers middelloonregeling
Tijdens het dienstverband wordt het opgebouwde pensioen van werknemers aan de middelloonregeling jaarlijks aangepast aan de CAO-loonontwikkeling in Nederland zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per 1 januari 2017 bedraagt deze verhoging 1,88%.

De jaarlijkse verhoging van het pensioen wordt tijdens het dienstverband betaald door de werkgever.