Nieuws

Oorlog in Oekraïne, inflatie en mogelijke indexatie

mei 2022

Naleving sancties tegen Rusland
Net als de rest van de wereld is ook Pensioenfonds Lloyd's Register geschokt door de inval van Rusland in Oekraïne. Vanuit de internationale gemeenschap zijn sancties ingesteld tegen Rusland. Onze pensioenadministrateur en vermogensbeheerders hebben aan het Fonds bevestigd dat zij de ingestelde sancties naleven.

Invloed op het pensioenfonds
Een oorlog kan leiden tot onzekerheid op de financiële markten en kan invloed hebben op de rente. Dat kan vervolgens weer invloed hebben op de dekkingsgraad van het Fonds. Dit lijkt tot nu toe mee te vallen, de actuele dekkingsgraad is eind april 2022 112,8%, maar we weten uiteraard niet wat de toekomst brengt.

Inflatie
De inflatie loopt al enige tijd op. Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) waren consumentengoederen en -diensten in april 2022 9,6% duurder dan een jaar eerder. De prijzen stijgen door schaarste van goederen en energie. Ook dit heeft onder andere te maken met de oorlog in Oekraïne. Als de prijzen stijgen en uw pensioen gelijk blijft kunt u minder kopen en gaat uw koopkracht achteruit.

Versoepeling indexatieregels 2e helft 2022
Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel worden de indexatieregels in de tweede helft van 2022 versoepeld. Dit betekent dat er eerder geïndexeerd mag worden. Het is de bedoeling dat de wetgeving die dit mogelijk maakt vóór 1 juli 2022 wordt aangenomen. Begin juli 2022 zal het bestuur bekijken, afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds, of het mogelijk is de pensioenen te verhogen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover berichten en concreet aangeven óf, hoeveel en vanaf wanneer het pensioen eventueel kan worden verhoogd.