Nieuws

Nieuwe klankbordgroep

mei 2018

Op 29 mei 2018 is de nieuwe klankbordgroep van het pensioenfonds op uitnodiging van het bestuur voor het eerst bij elkaar gekomen. Het instellen van een klankbordgroep is gebeurd op initiatief van het bestuur. De klankbordgroep bestaat uit een aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden en fungeert letterlijk als ‘klankbord’voor het bestuur. Hiermee beoogt het bestuur de binding met de achterban te versterken en de communicatie van het pensioenfonds te verbeteren. De eerste bijeenkomst op 29 mei 2018 stond in het teken van communicatie. Het bestuur is de deelnemers aan de bijeenkomst erkentelijk voor de geleverde input en gaat daarmee aan de slag om de communicatie te verbeteren.

De klankbordgroep heeft geen vaste samenstelling, idealiter is de samenstelling zo divers mogelijk en een representatieve afspiegeling van de achterban. Als u ook interesse heeft om deel te nemen aan een volgende klankbordgroepsessie dan kunt u een mailtje, onder vermelding van uw naam en of u werknemer, oud werknemer of gepensioneerd bent, sturen naar onze bestuurssecretaris: ron.van.zuijlen@aon.com