Nieuws

Hoeveel pensioen krijgt u in 2018?

januari 2018

In januari ontvangt u uw pensioen­specificatie 2018. Op uw pensioen­specificatie staat hoeveel pensioen u in 2018 maandelijks van ons krijgt.

Uw nettopensioen wijzigt
Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe belastingregels voor het inhouden en betalen van loonheffing. Daarnaast wordt premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) met 0,25% verhoogd. In 2018 bedraagt de premie 5,65% van uw brutojaarinkomen. In 2017 was dat 5,4%. En het maximumbedrag waarover u de bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 54.614. Dit was in 2017 € 53.701. Deze twee wettelijke wijzigingen hebben invloed op uw nettopensioen.

Uw pensioen is niet verhoogd
Door de huidige financiële situatie kan het pensioenfonds de pensioenen in 2018 niet verhogen met de stijging van de prijzen.