Nieuws

Geen verhoging pensioen per 1 januari 2017 voor oud-werknemers en pensioengerechtigden

januari 2017

Het pensioenfonds probeert de pensioenen van de oud-werknemers en pensioengerechtigden ieder jaar te verhogen om ze mee te laten groeien met de prijsontwikkeling. Deze verhoging noemen we ook wel indexatie. Indexatie kan alleen worden toegekend als het pensioenfonds er voldoende geld voor heeft. Onze financiële situatie is niet goed genoeg om de pensioenen per 1 januari 2017 te verhogen.

Geen verlaging van de pensioenen in 2017
Eerder hebben wij u bericht dat de pensioenen mogelijk verlaagd zouden moeten worden in 2017 naar aanleiding van de financiële situatie van ons pensioenfonds. Wij kunnen u melden dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds op het peil­moment 31 december 2016 voldoende is hersteld om de pensioenen in 2017 niet te hoeven verlagen. Jaarlijks moeten wij opnieuw bekijken hoe het herstel verloopt. Volgens de laatste update van het herstelplan kan het pensioenfonds binnen de wettelijk daarvoor gestelde termijn toegroeien naar de vereiste dekkingsgraad. Echter een verlaging is in de toekomst nog steeds mogelijk als de dekkingsgraad onvoldoende herstelt.

Kans op indexatie voorlopig klein
De komende jaren blijft de kans op een verhoging van het pensioen helaas klein. Onze dekkingsgraad moet boven de 110% zijn om de pensioenen te kunnen verhogen.