Nieuws

Effect economische mee- en tegenvallers op uw Uniform Pensioenoverzicht

augustus 2020

Deze maand worden de Uniform Pensioenoverzichten (UPO) verstuurd. Daarop is voor deelnemers en gewezen deelnemers dit jaar voor het eerst te zien wat het effect van economische mee- en tegenvallers is op uw pensioen. U vindt dit op uw UPO onder het kopje “Wat als het mee- of tegenzit?”