Beste deelnemer, Welkom bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland! In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u jaarlijks van ons ontvangt. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioen, inclusief AOW en pensioen van eventuele andere werkgevers.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen kunt u lezen onder Beleggingsbeleid.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Als u meer over een bepaald onderwerp wilt lezen, klikt u op “meer informatie” en dan komt u in laag 2. In laag 3 staan alle belangrijke documenten van het pensioenfonds zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

  • Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdoms­pensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt.

   Meer informatie
  • Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen.

   Meer informatie
  • Als u overlijdt wanneer u nog steeds bij deze werkgever werkt, dan krijgt uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen.

   Meer informatie
  • Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen.

   Meer informatie
  • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

   Meer informatie
  • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een aanvullend arbeids­ongeschiktheids­pensioen indien u aan de voorwaarden voldoet.

   Meer informatie
  • Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement in laag 3.

   Meer informatie
 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling Niet?

  • Werkt u niet meer bij deze werkgever en overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen aanvullend tijdelijk partnerpensioen van ons.

   Meer informatie
  • De opbouw van pensioen gaat over een salaris tot maximaal € 128.810 (niveau 2023) per jaar. Heeft u een hoger salaris? Dan bouwt u over het deel boven € 128.810 geen pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland.

   Meer informatie
 • Hoe bouwt u pensioen op?

  • U bouwt op drie manieren pensioen op:

   • AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

   • Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

   • Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

   Meer informatie
  • Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

   Meer informatie
  • U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto jaarloon. Over de eerste € 16.322 bouwt u in 2023 geen pensioen op omdat u vanaf uw AOW-leeftijd ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt.

   De pensioengrondslag is uw bruto jaarloon min het drempelbedrag van € 16.322 (2023).

   Meer informatie
  • Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u iedere maand premie, dit vindt u terug op uw loonstrook. Als u in dienst bent getreden op of na 1 januari 2018 dan betaalt u per jaar in totaal 6% over de pensioengrondslag. Bent u vóór 1 januari 2018 in dienst getreden bij deze werkgever, dan geldt voor u een overgangsregeling. De pensioengrondslag is uw bruto jaarloon min het drempelbedrag van € 16.322 (2023). De overige premies en alle kosten van het pensioenfonds (met uitzondering van beleggingskosten) worden door de werkgever betaald. De kosten om het vermogen te beleggen betaalt het pensioenfonds zelf.

   Meer informatie
 • Welke keuzes heeft u zelf?

  • Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

   Meer informatie
  • Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

   Meer informatie
  • U bouwt pensioen op over het salaris tot € 128.810. Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan een aparte pensioenregeling via uw werkgever. Deze aanvullende pensioenregeling loopt dus niet via het pensioenfonds.

   Meer informatie
  • Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan bij uitdiensttreding of op de pensioendatum.

   Meer informatie
  • Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op uw pensioendatum.

   Meer informatie
  • Wilt u een ANW-hiaatverzekering afsluiten voor uw partner om een ‘Anw-gat’ te voorkomen? Kijk voor de mogelijkheden in onze folder of lees verder in laag 2.

   Meer informatie
  • Wilt u beginnen met een hoger pensioen en na een aantal jaar een lager pensioen? Dat kan op de pensioendatum. Dit moet u 6 weken voor de pensioendatum aanvragen.

   Meer informatie
  • Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

   Meer informatie
  • Wilt u eerder met pensioen gaan? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste pensioendatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

   Meer informatie
  • Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.

   Meer informatie
 • Hoe zeker is uw pensioen?

  • De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

   • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

   • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

   • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

   Meer informatie
  • Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen per 1 januari voor deelnemers als volgt geïndexeerd:


   Jaar Indexatie Stijging van de prijzen *
   20233,55%14,53%
   20222,70%2,70%
   20210,00%1,11%
   20200,00%2,65%
   20190,00%1,88%
   20180,00%1,50%
   20170,00%0,10%
   20160,00%0,60%
   20150,40%0,90%
   20141,00%2,50%
   20130,00%2,30%
   20120,00%2,70%
   20110,00%1,60%
   20100,00%0,40%
   Toon meer jaren ...
   * De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS

   Tot 1 januari 2018 steeg het pensioen van de werknemers met de stijging van de lonen. De werknemers in dienst vóór 1 januari 2018 hebben een overgangsregeling, zij krijgen een andere indexatie.

   Meer informatie
  • De werkgever stort geen geld bij als er een tekort is. Als het pensioenfonds een tekort heeft, moeten wij het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd verlagen. Wij doen dit alleen in het uiterste geval.

   Voor Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland is er sinds 2015 een herstelplan van kracht waarin we aangeven welke maatregelen we nemen om het vermogen binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau te brengen. In 2020 is het herstelplan geactualiseerd.

   Meer informatie
 • Welke kosten maken wij?

  • Het pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

   • Kosten voor de administratie, controle en advies.

   • Kosten om het vermogen te beheren.

   Meer informatie
 • Wanneer moet u in actie komen?

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl