Beste gewezen deelnemer,Welkom bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland! Als gewezen deelnemer heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij ons pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u eens in de vijf jaar van ons ontvangt. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van al uw pensioen, inclusief AOW en pensioen van eventuele andere werkgevers.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen kunt u lezen onder Beleggingsbeleid.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioen. Als u meer over een bepaald onderwerp wilt lezen, klikt u op ‘meer informatie’ en dan komt u in laag 2. In laag 3 staan alle belangrijke documenten van het pensioenfonds zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

  • Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt.

   Meer informatie
  • Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen.

   Meer informatie
  • Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen.

   Meer informatie
  • Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement in laag 3.

   Meer informatie
  • Als u arbeidsongeschikt bent geworden tijdens de pensioenopbouw bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland, dan is uw pensioenopbouw mogelijk ook na uw uitdiensttreding (gedeeltelijk) doorgegaan, zonder dat u zelf premie betaalt.

   Meer informatie
 • Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

  • Als u niet meer voor LRQA Nederland B.V. of Lloyd’s Register EMEA werkt, is er voor uw partner geen aanvullend tijdelijk partnerpensioen meer verzekerd.

   Meer informatie
  • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

   Meer informatie
 • Hoe bouwt u pensioen op?

  Als gewezen deelnemer bouwt u geen pensioen meer op bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register.

 • Welke keuzes heeft u zelf?

  • U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

   Meer informatie
  • Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

   Meer informatie
  • Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op uw pensioendatum.

   Meer informatie
  • Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op uw pensioendatum.

   Meer informatie
  • Wilt u beginnen met een hoger pensioen en na een aantal jaar een lager pensioen? Dat kan op de pensioendatum. Dit moet u 6 maanden voor de pensioendatum aanvragen.

   Meer informatie
  • Wilt u eerder met pensioen gaan? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste pensioendatum aanvragen.

   Meer informatie
  • Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.

   Meer informatie
 • Hoe zeker is uw pensioen?

  • De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

   • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

   • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

   • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

   Meer informatie
  • Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is.

   De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen per 1 januari voor deelnemers die niet meer in dienst zijn als volgt geïndexeerd:


   Jaar Indexatie Stijging van de prijzen *
   20233,55%14,53%
   20222,70%2,70%
   20210,00%1,11%
   20200,00%2,65%
   20190,00%1,88%
   20180,00%1,50%
   20170,00%0,10%
   20160,00%0,60%
   20150,40%0,90%
   20141,00%2,50%
   20130,00%2,30%
   20120,00%2,70%
   20110,00%1,60%
   20100,00%0,40%
   Toon meer jaren ...
   * De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS
   Meer informatie
  • De werkgever stort geen geld bij als er een tekort is. Als het pensioenfonds een tekort heeft, moeten wij het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd verlagen. Wij doen dit alleen in het uiterste geval.

   Voor Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland is er sinds 2015 een herstelplan van kracht waarin we aangeven welke maatregelen we nemen om het vermogen binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau te brengen. In 2018 is het herstelplan geactualiseerd.

   Meer informatie
 • Welke kosten maken wij?

  • Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

   • Kosten voor de administratie, controle en advies.

   • Kosten om het vermogen te beheren.

   Meer informatie
 • Wanneer moet u in actie komen?

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl